ผู้ผลิตพาเลทไม้คุณภาพ รับรองมาตรฐาน IPPC/ISPM15

ทางบริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตในทุกๆขั้นตอน โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ ผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน จนกระทั่งถึงขั้นตอนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า โดยมีวัตถุดิบหลากหลายประเภทเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า คือ ไม้ยางพารา, ไม้เบญจพรรณ และไม้สนนอกนำเข้า

บริการต่างๆ ของเรา
เรามุ่งมั่นช่วยเหลือ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มีความคุ้มค่า และตรงความต้องการมากที่สุด
ออกแบบด้วยซอฟต์แวร์เฉพาะทาง

บริการออกแบบพาเลทไม้ด้วยซอฟต์แวร์โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อความคุ้มค่าและตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โปรแกรมสามารถวิเคราะห์โครงสร้างและคำนวนน้ำหนักสูงสุดที่พาเลทสามารถรับได้

อบความร้อน IPPC / ISPM15

บริการอบความร้อนตามมาตรฐาน ISPM15 พร้อมประทับตรา IPPC ลงบนบรรจุภัณฑ์ รวมถึงออกใบรับรองให้กับลูกค้า ภายใต้การควบคุมดูแลและขึ้นทะเบียนผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ โดย กรมวิชาการเกษตร

ทดสอบความสามารถความต้านแรง

บริการส่งทดสอบพาเลทไม้ตามมาตรฐาน JIS Z 0602 ได้แก่ Compression Test, Bending Test, Drop Test พร้อมออกใบรับรองผลการทดสอบโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย

เรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้อง

สายการผลิตของเรามีการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบในทุกๆขั้นตอน

สินค้าของเรา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้า รวมถึงขนาดได้ตามใจคุณ
กระบวนการผลิตของเรา
เราให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตในทุกๆขั้นตอน
การเตรียมวัตถุดิบ

วัตถุดิบไม้ยางพาราและไม้เบญจพรรณของทางบริษัทฯทุกชิ้น ผ่านกระบวนการอัดน้ำยาแบบเต็มเซลล์ด้วยระบบสุญญากาศ ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันแมลงทำลายไม้ และช่วยยับยั้งการเจริญเติบของเชื้อราได้ในระดับหนึ่ง รวมถึงทำการอบแห้งโดยใช้ความร้อนผ่านท่อสตีมอย่างต่อเนื่อง ด้วยระยะเวลาอย่างน้อยประมาณ 168 ชั่วโมง เพื่อควบคุมความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนจะนำมาแปรรูป เพื่อปรับขนาดไม้ ให้ได้ตามออเดอร์ของลูกค้าแต่ละราย

การผลิตพาเลทไม้

ก่อนทำการประกอบพาเลทไม้ ทางบริษัทฯ จะจัดทำจิ๊กตามแบบของลูกค้าทุกๆรายโดยเฉพาะ เพื่อความถูกต้องและความรวดเร็วในการผลิต และเมื่อเสร็จสิ้นการประกอบ ชิ้นงานจะเข้าสู่กระบวนการเก็บงาน โดยการปัด, ขัด, ลบเหลี่ยม, เก็บความเรียบร้อยต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของตัวชิ้นงาน เช่น ตรวจสอบความเรียบร้อยของตะปู, ตรวจคัดชิ้นงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการหัก เป็นต้น

ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการส่งมอบให้กับลูกค้า ทางบริษัทฯจะอบความร้อนพาเลทไม้ (Heat Treatment) โดยควบคุมอุณหภูมิใจกลางแกนไม้ให้ไม่น้อยกว่า 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาที ตามมาตรฐาน ISPM15 พร้อมประทับตรารับรอง (ตรา IPPC) ลงบนพาเลทไม้ และออกใบรับรองให้กับลูกค้า (Certificate) ภายใต้การควบคุมและขึ้นทะเบียนผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ โดย กรมวิชาการเกษตร

50000
พาเลท / เดือน
56
องศาเซลเซียส
30
นาที
ลูกค้าของเรา

เพราะเราเข้าใจว่า ลูกค้าแต่ละบริษัทฯ มีความต้องการที่แตกต่างกัน เราจึงได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

Shell Logo
KYB Logo
Enkei Logo
CP Logo
Seagull Logo
Thai Union Logo
Yazaki Logo
Betterway Logo
ติดต่อเรา

เรายินดีให้คำปรึกษา โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้ ดังนี้

เยี่ยมชมโรงงาน

763 หมู่ 11 ต.คลองด่าน
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550

GET MAP
พูดคุยกับเรา

โทรศัพท์: 0 2707 3410
มือถือ: 08 8455 7474

call us
อีเมล

support@palletsvs.com

send e-mail
Line

@palletsvs

Add Line